Latest Tweets:

. Mèo và Meo ơm nhao ngủ trưa :”>
Thương em là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà chị từng có. Có thể chị em mình không thể ở cạnh nhau dài lâu nhưng ngày sau dù có ra sao chăng nữa chị sẽ luôn nhớ có một Meo rất thương rất yêu là em. <3

. Mèo và Meo ơm nhao ngủ trưa :”>
Thương em là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà chị từng có. Có thể chị em mình không thể ở cạnh nhau dài lâu nhưng ngày sau dù có ra sao chăng nữa chị sẽ luôn nhớ có một Meo rất thương rất yêu là em. <3

You’re suck, owner.

OK ~ it’s rock time ~ it’s Scaurp time :v

hiding-in-a-hollow-tree:

εїз

hiding-in-a-hollow-tree:

εїз

(Source: e-ngram, via nhuoclac)

(Source: bromo-aj, via thelovedbird)

hiding-in-a-hollow-tree:

εїз

hiding-in-a-hollow-tree:

εїз

(Source: aym-she, via nhuoclac)

Bệnh viện, những ngày giáp Tết.

Bệnh viện, những ngày giáp Tết.